Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ICOMPOSE - INTEGROVANÉ ŘÍZENÍ SDRUŽENÉHO POHONU A DUÁLNÍHO ZDROJE ENERGIE U PLNĚ ELEKTRICKÝCH VOZIDEL

Conference Paper (international conference)

Machan J., Nedoma P., Plíhal Jiří


serial: Sborník příspěvků, p. 245-253 , Eds: Schejbal Jan

action: Mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství /23./, (Brno, CZ, 24.01.2014-25.01.2014)

project(s): FP7-2013-ICT-GC, iCOMPOSE, FP7, EC

keywords: fully electric vehicles, vehicle dynamics, power control consumption

preview: Download

abstract (cze):

Tento příspěvek přináší stručné představení výzkumného projektu iCOMPOSE financovaného 7. rámcovým programem Evropského společenství jako součást evropské Iniciativy za zelené automobily. Cílem projektu je vytvořit jednotný koncept kontrolního systému řízení spotřeby energie pro různé konfigurace pohonného systému (s jedním nebo více elektromotory a jedním či dvěma systémy skladování energie), což umožňuje zvýšit energetickou účinnost, jízdní vlastnosti, bezpečnost a pohodlí FEV. Projekt je řešen konsorciem partnerských společností a výzkumných institucí Kompetenzzentrum - Das virtuelle Fahrzeug ,Forschungsgesellschaft mbH; Univerzita v Surrey; Lotus Cars Limited; ŠKODA AUTO a.s., Flanders' Drive; Hutchinson SA, AVL List GmbH, Infineon Technologies AG; Fraunhofer- Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung E.V.

abstract (eng):

This paper introduces the current state of research project related to novel comprehensive energy management system for different drivetrain configurations (with single or multiple electric motors, 1 or 2 energy storage systems), which improves energy efficiency, driveability, safety and comfort of FEVs. This subject is currently investigated within the European Union (EU) funded Seventh Framework Programme (FP7) consortium iCOMPOSE, focused on the development and experimental testing of novel control strategies. Project is conducted by a consortium of public and private research institutions/companies Kompetenzzentrum - Das virtuelle Fahrzeug ,Forschungsgesellschaft mbH; University of Surrey; Lotus Cars Limited; ŠKODA AUTO a.s., Flanders' Drive; Hutchinson SA, AVL List GmbH, Infineon Technologies AG; Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung E.V.

RIV: JA

2012-12-21 16:10