Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Ověřená technologie určování vodorovných pohybů stožárů větrných elektráren pozemním interferometrickým radarem

Pilot plant, v. technol., variety, breed

Talich Milan, Hankus D., Glöckner M., Antoš Filip, Soukup Lubomír, Havrlant Jan, Böhm Ondřej, Závrská M., Šolc Jakub


publisher: ( 2013)

project(s): FR-TI4/436, GA MPO

keywords: radar interferometry, horizontal movements, wind-power plant pylons, geodesy

preview: Download

abstract (cze):

Technology of determination of horizontal movements of wind-power plant pylons was established and verified. The technology is based on interferometric measurements provided by terrestrial radar device IBIS-S. The method of radar interferometry enables monitoring of horizontal movements of a wind-power plant pylon simultaneously at several points. The points need not to be signalized by metal corner reflectors since the surface of the supporting pylon has sufficient reflectance of radar signal, namely at welds and ringlets that are evenly distributed in vertical direction. Horizontal movements can be dynamically captured with high sampling frequency (200 Hz) and real-time accuracy up to 0.01 mm (in case of suitable circumstances).

abstract (eng):

Byla vytvořena a ověřena technologie určování vodorovných pohybů stožárů větrných elektráren měřením prováděným pozemním interferometickým radarem IBIS-S. Tato metoda umožňuje sledovat vodorovné pohyby stožárů větrných elektráren ve více bodech současně. Sledované body není třeba osazovat žádnými kovovými odražeči, neboť povrch nosného stožáru má dostatečnou odrazivost radarového signálu v pravidelných úsecích kde jsou jeho svary a prstence. Vodorovné pohyby lze snímat dynamicky s vysokou snímací frekvencí (200 Hz) a dosáhnout přitom, jsou-li k měření vhodné podmínky, přesnosti až 0.01 mm v reálném čase.

RIV: DE

bocek: 2012-12-21 16:10