Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Ověřená technologie určování vodorovných pohybů hrází údolních přehrad pozemní radarovou interferometrií se syntetickou aperturou (GB-SAR)

Pilot plant, v. technol., variety, breed

Talich Milan, Glöckner M., Soukup Lubomír, Antoš Filip, Havrlant Jan, Böhm Ondřej, Závrská M., Šolc Jakub


publisher: ( 2013)

project(s): FR-TI4/436, GA MPO

keywords: GB-SAR, horizontal movements, InSAR, deformations of dams, geodesy

preview: Download

abstract (cze):

Byla vytvořena a ověřena technologie určování vodorovných pohybů hrází údolních přehrad měřením pozemní radarovou interferometrií se syntetickou aperturou (GB-SAR) s využitím radaru IBIS-L. Tato metoda umožňuje sledovat jak déletrvající vodorovné pohyby hrází údolních přehrad v závislosti na jejich napouštění a vypouštění, tak i krátkodobé periodické pohyby v závislosti na různých denních atmosférických vlivech. Při proměřování přehrady je celá stěna hráze rozdělena pravidelnou sítí na několikametrové pixely. Přesnost určení vodorovných pohybů jednotlivých částí hráze je při vhodných podmínkách měření cca 0.1 mm.

abstract (eng):

Technology of determination of horizontal movements of hydro-electric power plant dams was established and verified. The technology is based on terrestrial radar interferometry with synthetic aperture (GB-SAR) provided by radar system IBIS-L. The method enables monitoring of long-term horizontal movements of hydro-electric power plant dams in the relationship of watering and discharge as well as monitoring of short-term periodic movements in the relationship of several diurnal atmospheric parameters. During the measurement, the whole surface of the dam is divided by grid into pixels of size exceeding 1 m. Precision of the horizontal movement at a separate pixel is about 0.1 mm when suitable circumstances of measurement occur.

RIV: DE

bocek: 2012-12-21 16:10