Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Modul pro převod vozidlových signálů na standard PS2

Research Report

Plíhal Jiří


publisher: ŠKODA AUTO a.s, (Praha 2013)

keywords: Human-Machine-Interface, Control Systems, Warning and Assistant Systems, Signal Processing

abstract (cze):

Předmětem výzkumné úlohy je HW návrh a vytvoření modulu umožňujícího převod vozidlových signálů (programovatelné pole tlačítek, multifunkční volant Barrelkeys, multifunkční ovládací tlačítka) na standard PS2. Jedná se o ucelený návrh dekodéru včetně vytvoření funkčního vzorku. Technické řešení zahrnuje úlohy: maticové připojení mikrospínačů, připojení ovládacích prvků multifunkčního volantu „Barrelkeys“ pomocí datového přenosu Telenostra, integrace řídící jednotky klávesnicových prvků.

abstract (eng):

The subject of the research task is aimed to proposal and development module for transmission vehicles signals (smart field of buttons, multifunction steering wheel Barrelkeys, multifunction control of buttons) to standard PS2. The whole proposal includes development functional sample of decoder. Technical solution comprises research tasks: interface for matrix micro switch, interface for control elements of multifunction steering wheel "Barelkeys" by means of data transmission Telenostra and integration keyboard control unit.

RIV: JA

2012-12-21 16:10