Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Bezpečná regulace pomocí „chytrých“ mobilních zařízení

Journal Article

Papík Martin, Hodboď J.


serial: Topenářství instalace vol.2014, 8 (2014), p. 56-59

project(s): GA13-02149S, GA ČR

keywords: smartphones, home control, mobile applications

abstract (cze):

Internet pohltil svět všude okolo nás a postupně proniká i do všech oblastí lidské činnosti, ani svět hospodaření s energiemi, vodou, řízení vnitřního klimatu atp., mu nezůstal uzavřen. Právě naopak. Tento článek se zaměřuje na různé mobilní aplikace (software) mnoha firem i jednotlivců pro mobilní zařízení, které jsou zaměřené zejména na vzdálené ovládání různých typů zařízení sloužících k lokální regulaci nebo i na podporu a katalogové (informační) služby jednotlivých výrobců zařízení pro obor topenářství a instalatérství.

abstract (eng):

Internet engulfed the world all around us and gradually penetrates into all areas of human activity, nor the world of energy management, water management indoor climate, etc., It did not stay closed. Quite the contrary. This article focuses on the various mobile applications (software) of many companies and individuals to mobile devices, which are focused primarily on the remote control of various types of equipment used to local regulation or to support a catalog (information) services of individual manufacturers for the field of heating and plumbing.

RIV: JC

2012-12-21 16:10