Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Určování deformací betonové přehradní hráze Orlík pomocí pozemního InSAR

Conference Paper (Czech conference)

Talich Milan, Glöckner M., Böhm Ondřej, Antoš Filip


serial: Geodézie ve stavebnictví a průmyslu : Sborník přednášek. Brno, ČR, 24.4.2014

action: Geodézie ve stavebnictví a průmyslu. Brno, 24.4.2014, (Brno, CZ, 24.04.2014)

project(s): FR-TI4/436, GA MPO

keywords: GB InSAR, deformation monitoring, deformation analysis, Orlík

preview: Download

abstract (cze):

Metoda pozemní radarové interferometrie se syntetickou aperturou (GB InSAR) nabývá stále většího významu při určování deformací přehradních hrází. Článek popisuje její užití pro monitorování deformací největší české betonové přehrady Orlík na Vltavě. Analýzou jednoměsíčního nepřetržitého měření přehrady byly detekovány nelineární periodické pohyby. Podrobněji byly vyšetřovány vztahy mezi výškou vodní hladiny a určenými deformacemi jakož i mezi meteorologickými vlivy a deformacemi hráze. Výsledky potvrzují, že GB InSAR technika je velmi vhodná pro monitorování deformací těchto typů stavebních konstrukcí. Současně mohou výsledky sloužit jako cenný informační zdroj pro následné analýzy stability a varovné systémy.

abstract (eng):

GB InSAR technique plays an increasingly important role in determining the deformation of dams. The paper describes the use of GB InSAR technique for monitoring deformations of the Czech largest concrete dam Orlík on the Vltava river. After analyzing one month-long continuous measurement of the dam were detected non-linear movements. The relation between acting water level and resulting deformations were investigated in detail. The results confirm that GB InSAR technique is very suitable for monitoring deformations of this type of constructions. At the same time, the results may serve as a valuable source of data and information for further analysis in area of stability and for early warning systems.

RIV: DE

bocek: 2012-12-21 16:10