Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Možnosti přesného určování deformací a průhybů stavebních konstrukcí metodou pozemní radarové interferometrie

Conference Paper (international conference)

Talich Milan


serial: 49. GID Brno, 19.-20.2.2014, sborník referátů, p. 1-7 , Eds: Bureš Jiří, Žufanová Vladimíra, Hrčková Lenka

action: 49. geodetické informační dny, Brno, 19.-20.2.2014, (Brno, CZ, 19.02.2014-20.02.2014)

project(s): FR-TI4/436, GA MPO

keywords: ground radar interferometry, deformation monitoring, deflection of structures

preview: Download

abstract (cze):

K bezkontaktnímu určování deformací a průhybů stavebních konstrukcí s přesností až 0,01 mm v reálném čase lze v praxi využít i principů pozemní radarové interferometrie. Současně je možné taktéž v reálném čase zachytit i kmitání sledovaného objektu s frekvencí až 50 Hz. Deformace či průhyby lze určovat najednou na více místech objektu, například v případě mostní konstrukce na bodech rozmístěných na mostovce ve vzdálenostech po jednom či více metrech. To umožňuje získat jak celkovou tak i podrobnou informaci o chování konstrukce při jejím dynamickém zatížení. Kromě nezbytné teorie jsou uváděny i praktické příklady z praxe.

abstract (eng):

The contactless determination of deformations and deflections of structures with accuracy up to 0.01 mm in real time can also be used in practice the technology of ground based radar interferometry. It is also possible in real time to capture oscillations of the object with a frequency up to 100 Hz. Deformations can be determine simultaneously in multiple places of the object, for example a bridge structure at points distributed on the bridge deck at intervals of one or more meters. This allows to obtain both overall and detailed information about the behavior of the structure during the dynamic loading. In addition to the necessary principles are given practical examples.

RIV: DE

bocek: 2012-12-21 16:10