Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Jednotka pro interpolaci signálu GNSS poradního vozidlového systému

Patent Document

Machan J., Nedoma P., Plíhal Jiří, Kudrna J.


publisher: ( 2015)

project(s): TA04031769, GA TA ČR

keywords: electronic vehicle systems, signal processing, measurement dynamic features

preview: Download

abstract (cze):

Hlavním cílem navrženého řešení je stanovení polohy s vysokou přesností a četností záznamu při testování hraničních stavů dynamiky pohybu vozidla a reakcí řidiče, jež umožňuje zpětnou vazbu při posuzování systémů stability a komfortu jízdy.

abstract (eng):

The main purpose of developed solution is measuring vehicle location with high accuracy and frequency during testing boundary states of vehicle assistant systems and driver responses, that provide backward analysis for evaluation vehicle stability and driving comfort features.

RIV: JA

2012-12-21 16:10