Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

POLO-AUTONOMNÍ A AUTONOMNÍ VOZIDLOVÉ SYSTÉMY Z POHLEDU TECHNICKÝCH NOREM

Journal Article

Plíhal Jiří, Nedoma P.


serial: Silniční obzor vol.2016, 6 (2016), p. 161-164

project(s): 6002, ŠKODA AUTO a.s.

keywords: vehicle systems, assistant systems, autonomous and semi-autonomous driving systems

preview: Download

abstract (cze):

Vozidlové asistenční systémy zaznamenaly za poslední roky významný vzestup. Do popředí se dostávají nejen systémy na zvýšení aktivní a pasivní bezpečnosti účastníků silničního provozu jako systémy pro zvýšení stability jízdy, ale i systémy pro zvýšení komfortu cestujících či ekologických parametrů jízdy. Tyto systémy procházejí dlouhým vývojem od stádia výzkumných projektů až po proces normalizace v rámci normalizačních orgánů CEN, CENELEC, ETSI, ISO a dalších. Například v rámci Mezinárodní standardizační komice ISO se této oblasti věnují pracovní komise TC22 a TC204. Zatímco TC22 řeší zejména samostatné řídicí systémy, tak TC204 řeší systémy ve vazbě na okolí jako varovné systémy před neúmyslným výjezdem z jízdního pruhu, pomoc při manévrování při nízkých rychlostech či varovné systémy podpory sledování bočních překážek. Stále více se tyto pracovní skupiny věnují přechodu na autonomní řídicí systémy, které umožňují řidiči zvládnout dopravní situace po omezený časový okamžik.

abstract (eng):

Vehicle assistant systems noticed significant upward trend in last years. Into foreground are getting not only systems for increasing active and passive safety of road users like systems for enhancement vehicle drive stability but also systems for increasing passengers comfort or ecological aspects of driving. These systems passing long term development from the research design stage to standardization procedures within standardization authorities CEN, CENELEC, ETSI, ISO and others. For example in terms of International Standard Organisation ISO are focus on this topic Technical Committee TC22 and TC204. While TC22 is describing namely self-driving systems, the TC204 is approaching systems together with vehicle surroundings, e.g. Lane Keeping Assistance Systems, Forward Vehicle Collision Mitigation Systems or Cooperative Intersection Signal Information and Violation Warning Systems. Increasingly these working groups paying attention to autonomous driving systems dealing with taking over decision in various traffic situations for limited time.

RIV: JA

2012-12-21 16:10