Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

VÝVOJ ADAPTIVNÍHO INTERAKTIVNÍHO SYSTÉMU PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI OSÁDKY VOZIDEL A JEHO VYUŽITÍ PRO HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ VOZOVEK

Conference Paper (Czech conference)

Kudrna J., Plíhal Jiří, Nedoma P., Herda Z., Kozák P.


serial: Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil, p. 47-54 , Eds: .Omelka Jaroslav

action: Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil, (Vyškov, CZ, 01.11.2016 - 02.11.2016)

project(s): 6002, Škoda Auto a.s.

keywords: vehicle safety, surface quality of carriage ways, vehicle on board measuring

preview: Download

abstract (cze):

On board měření povrchových vlastností vozovky pozemní komunikace může výrazně přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Tento příspěvek popisuje koncept systému vyhodnocujícího součinitel tření a povrchové nerovnosti vozovky na základě dat zaznamenávaných běžnými vozidlovými senzory. Koncept obsahuje dvě na sobě nezávislé části: deterministický model pohybu vozidla a stochastickou analýzu korelací odchylek modelu a povrchových koeficientů na základě dat z testovacích jízd.

abstract (eng):

On board measuring the surface quality carriage ways aspects is able to expressively contribute to increasing road safety. This paper introduce system concept based on evaluation friction coefficient and road surface bumps with using available vehicle sensing elements. The concept includes two separate parts: deterministic mock-up vehicle movement and stochastic analyses of correlation model varieties and surface features on basis data recorded on testing ground.

RIV: JA

2012-12-21 16:10