Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

KOOPERATIVNÍ ADAPTIVNÍ SYSTÉMY PRO UDRŽOVÁNÍ RYCHLOSTI JÍZDY VOZIDLA

Journal Article

Plíhal Jiří, Šucha M.


serial: Partner´s Contacts, 3 (2016), p. 156-163

project(s): 6002, Škoda Auto a.s.

keywords: advanced driver assisstant systems, traffic safety, cooperative vehicle systems

preview: Download

abstract (cze):

Předkládaný článek poskytuje základní přehled o kooperativních adaptivních systémech pro udržování rychlosti jízdy vozidla. Přináší informace z návrhu normy ISO / PWI 20035 o inteligentních asistenčních systémech a interpretuje je z pohledu dopravní bezpečnosti a vlivu systémů na chování řidiče.

abstract (eng):

Paper introduces basic characteristics of Cooperative adaptive cruise control systems CACC, based on the draft version of ISO/ PWI 20035 norm. Mentioned are safety and drivers behaviour issues.

RIV: JA

2012-12-21 16:10