Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Funkční vzorek jednotky pro analýzu protismykových charakteristik pozemní komunikace včetně návrhu rozhraní HMI

Prototype, methodology, f. module, software

Plíhal Jiří, Machan J., Nedoma P., Kudrna J.


publisher: ( 2016)

project(s): TA04031769, GA TA ČR

keywords: road skid resistence, road safety, control systems

abstract (cze):

Účelem jednotky je stanovení parametrů reprezentujících protismykové vlastnosti a rovnost povrchů vozovek na základě on-line vyhodnocení vozidlových údajů, jež jsou dostupné na sběrnici CAN a jež sdílejí nejrůznější vozidlové asistenční systémy ABS, ASR, například údaje o podélném či příčném zrychlení vozidla, GPS poloha vozidla či údaje z inerciálních systémů pro stanovení polohy (úhel natočení volantu, stáčivá rychlost, rychlost otáčení kol, prokluz kol aj.). Takto stanovené povrchové parametry vozovek budou sloužit jako vstup pro vývoj vozidlových asistenčních systémů pro zvýšení aktivní bezpečnosti osádky vozidla či zvýšení komfortu jízdy osádky vozidla a vyšší bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu (cyklistů, chodců).

abstract (eng):

The unit for analyse nonskid characteristics of roadways serves for definition parameters representing skid resistance and longitudinal road unevenness on the base of evaluation vehicle data, available on CAN bus and that are shared between different vehicle assistant systems like ABS or ASR, e.g. lateral and longitudinal vehicle acceleration, GPS vehicle position or data from inertial systems (steering angle, yaw rate, wheel speed, slip rate, etc.). In this way defined road\nsurface characteristics will be used as input for development vehicle assistant systems increasing active crew safety, increasing driving comfort and higher safety of pedestrians.

RIV: JA

2012-12-21 16:10