Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Ověřená technologie určování vodorovných pohybů stěn lomů pozemním interferometrickým radarem

Pilot plant, v. technol., variety, breed

Talich Milan, Glöckner M., Soukup Lubomír, Antoš Filip, Havrlant Jan, Böhm Ondřej, Závrská M., Šolc Jakub


publisher: ( 2015)

project(s): FR-TI4/436, GA MPO

keywords: radar interferometry, horizontal movements, quarries, geodesy

preview: Download

abstract (cze):

Byla vytvořena a ověřena technologie určování vodorovných pohybů stěn lomů měřením pozemní radarovou interferometrií se syntetickou aperturou (GB-SAR) s využitím radaru IBIS-L. Tato metoda umožňuje sledovat jak déletrvající vodorovné pohyby stěn lomů v závislosti na důlní činnosti, ročních období a měnících se geologických podmínkách, tak i krátkodobé periodické pohyby v závislosti na různých denních atmosférických vlivech. Při proměřování stěn lomů je celá stěna lomu rozdělena pravidelnou sítí na několikametrové pixely. Přesnost určení vodorovných pohybů jednotlivých částí stěny je při vhodných podmínkách měření cca 0.1 mm.

abstract (eng):

Technology of determination of horizontal movements of walls of quarries was established and verified. The technology is based on terrestrial radar interferometry with synthetic aperture (GB-SAR) provided by radar system IBIS-L. The method enables monitoring of long-term horizontal movements of walls of quarries in the relationship of mining activity, seasons and changing geological conditions, as well as monitoring of short-term periodic movements in the relationship of the different daily atmospheric influences. During the measurement, the whole surface of the quarry wall is divided by grid into pixels of size exceeding 1 m. Precision of the horizontal movement at a separate pixel is about 0.1 mm when suitable circumstances of measurement occur.

RIV: DE

2012-12-21 16:10