Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Poloprovoz měření a vyhodnocení měření s interferometrickým radarem IBIS-S

Pilot plant, v. technol., variety, breed

Glöckner M., Antoš Filip, Talich Milan, Böhm Ondřej, Soukup Lubomír, Havrlant Jan, Závrská M., Šolc Jakub


publisher: ( 2015)

project(s): FR-TI4/436, GA MPO

keywords: radar interferometry, geodesy, movements, IBIS-S

preview: Download

abstract (cze):

Byl vytvořen a v praxi ověřen poloprovoz určování pohybů sledovaných objektů měřením prováděným pozemním interferometickým radarem IBIS-S. Tato metoda umožňuje sledovat vodorovné nebo svislé pohyby objektů ve více bodech současně. Pohyby lze snímat dynamicky s vysokou snímací frekvencí (200 Hz) a dosáhnout přitom, jsou-li k měření vhodné podmínky, přesnosti až 0.01 mm v reálném čase.

abstract (eng):

It was created and tested in practice the pilot operation determining the movements of the monitored objects measurements carried out by the ground interferometric radar IBIS-S. This method allows to monitor horizontal or vertical movements of the object at multiple points simultaneously. The movements can be sensed dynamically with a high sampling frequency (200 Hz) and yet achieve accuracies of 0.01 mm in real time.

RIV: DE

2012-12-21 16:10