Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Metodika určování svislých průhybů mostních konstrukcí pomocí technologie radarové interferometrie

Prototype, methodology, f. module, software

Antoš Filip, Talich Milan, Glöckner M., Böhm Ondřej, Soukup Lubomír, Havrlant Jan, Závrská M., Šolc Jakub


publisher: ( 2016)

project(s): FR-TI4/436, GA MPO

keywords: radar interferometry, geodesy, vertical deflections, bridge construction

preview: Download

abstract (cze):

Metodika poskytuje návod pro určování svislých průhybů mostních konstrukcí pomocí technologie radarové interferometrie. Svislé průhyby mostních konstrukcí jsou vyvolány především zatížením při průjezdy vozidel. Průhyby jsou radarem měřeny v celé délce sledované konstrukce současně. Měření je kontinuální s vysokou vzorkovací frekvencí (až 200 Hz) a zároveň i s vysokou přesností (až 0,01 mm). Předpokládá se použití interferometrického radaru IBIS-S italského výrobce IDS. Obecná doporučení a závěry jsou však platná pro každý radar tohoto druhu.

abstract (eng):

The methodology provides guidance for determining the vertical deflection of bridge structures using radar interferometry technology. The vertical deflection of bridges are primarily caused by stress during transit of vehicles. The deflections are simultaneously measured by radar throughout the length of the monitored structure. The measurement is continuous with a high sampling frequency (200 Hz) and with high precision (0.01 mm). It is believed the use of interferometric radar IBIS-S Italian manufacturer IDS. General recommendations and conclusions are valid for every kind of radar.

RIV: DE

2012-12-21 16:10