Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Terminologický a výkladový slovník dopravní psychologie, česko-slovensko-anglicko-německý

Monography Chapter

Šucha M., Vlčková I., Černochová D., Zámečník P., Rehnová V., Plíhal Jiří


serial: Terminologický a výkladový slovník dopravní psychologie, česko-slovensko-anglicko-německý, p. 340-352 , Eds: Matúš Šucha, Vlčková Ivana, Černochová Dana, Zámečník Petr, Rehonová Vlasta

project(s): TD03000195, GA TA ČR

keywords: traffic psychology, traffic psychological investigation, vehicle systems

preview: Download

abstract (cze):

Dopravní psychologie vyžaduje znalosti, které se na první pohled mohou zdát jako okrajové, nebo až nesouvisející se samotnou psychologií a problematikou dopravně-psychologického vyšetření. Systémy pro zvýšení komfortu jízdy mají usnadnit řízení vozidla tím, že za řidiče přebírají kontrolu chování vozidla při jízdních manévrech. Hlavními tématy jsou zde inteligentní dopravní systémy a asistenční systémy pro řidiče. Z pohledu psychologie jsou pak řešeny otázky komunikace mezi systémem a člověkem, akceptace systému člověkem či vlivem systému na dopravní bezpečnost. Závěr je věnován obecnějším otázkám interakce člověka a systémů.

abstract (eng):

Traffic psychology requires knowledge that may at the first sight appear as border or unrelated with psychology itself and questions dealing with traffic psychological investigation. Vehicle systems for increasing driving comfort should facilitate vehicle control by taking over vehicle behaviour at different driving manoeuvres. Among main topics include intelligent traffic systems and assistant systems for driver. From the point of view psychology are mentioned matters dealt with communication between system and human, system acceptance by human or system impact on traffic safety. Closing part is devoted to the general topics interaction man and system.

RIV: AN

2012-12-21 16:10