Institute of Information Theory and Automation

Past projects

GenEx - Systém pro podporu vyhodnocování metody FISH

Project leader: Dr. Ing. Jan Schier,
Department: ZOI
Supported by (ID): TA01010931
Grantor: Technology Agency ČR
Duration: 2011 - 2014

Vizualizace objemných multispektrálních obrazových měření

Project leader: Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Department: RO
Supported by (ID): CESNET 409/2011
Duration: 2011 - 2012

Moments and Moment Invariants in Image Analysis

Project leader: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): GAP103/11/1552
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2011 - 2013

Rozvoj metod zkoumání fotografií v digitální i analogové formě za účelem zjištění, zda v obrazovém záznamu byly provedeny dodatečné zásahy

Project leader: Ing. Stanislav Saic, CSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): MV-25305- /OBV-2010
Grantor: Foreign Grantor
Duration: 2010 - 2012

Detection of JPEG image forgeries using passive-blind detection methods

Project leader: Ing. Babak Mahdian, Ph.D.
Department: ZOI
Supported by (ID): P202/10/P509
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2010 - 2011

PASIMA - Perceptual Analysis and Simulation of Real-World Materials Appearance

Project leader: Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc., Ing. Jiří Filip, Ph.D.
Department: RO
Supported by (ID): 239294
Grantor: Foreign Grantor
Duration: 2010 - 2012
More info: here

Bregman distances, divergences, and optimal algorithms for information retrieval, decision-making, and learning

Project leader: Ing. František Matúš, CSc.
Department: MTR
Supported by (ID): GAP202/10/0618
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2010 - 2012
More info: here

Systém pro měření a přenos objemných multispektrálních obrazových dat

Project leader: Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Department: RO
Supported by (ID): CESNET T 387/2010
Duration: 2010 - 2011

PIZZARO - Prostředky pro identifikaci obrazového záznamového zařízení, autentifikaci a rekonstrukci obrazu

Project leader: RNDr. Barbara Zitová, Ph.D., Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., Ing. Stanislav Saic, CSc., Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc.
Department: ZOI
Supported by (ID): VG20102013064
Grantor: Ministry of the Interior
Duration: 2010 - 2013
More info: here

Stochastic Economic Models under Uncertainty: Development over Time and Optimization

Project leader: RNDr. Vlasta Kaňková, CSc.
Department: E
Supported by (ID): GAP402/10/0956
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2010 - 2012
Institute of Information Theory and Automation