Institute of Information Theory and Automation

You are here

Prof. Radim Jiroušek, DrSc.

Position: 
research fellow
Mail: 
Room: 
Fax: 
286581419
Phone: 
266052046
Research interests: 
Probabilistic methods in AI.
Publications ÚTIA: 
list
2009-11-27 14:24

Person detail

Duration: 2008 - 2011
V posledních desetiletích se psychologie a umělá inteligence vzájemně přiblížily nejenom tím, že se umělá inteligence inspiruje výsledky psychologických výzkumů, ale též používáním stejných nástrojů pro vytváření komplexních modelů.
Duration: 2003 - 2007
Projekt řeší problémy aplikací mnohorozměrných pravděpodobnostních modelů ve vybraných technických oborech, především v oblasti rozpoznávání obrazů a modelování obrazové informace. Vzhledem k tomu, že tyto modely v plné obecnosti budou vždy přesahovat možnosti počítačového zpracování, výzkum se zaměří na speciální třídu aproximujících distribucí, kterou nazýváme komponentové modely.

Current

Graduates

Doc. Ing. Vladislav Bína Ph.D.
Ing. Václav Kratochvíl Ph.D.
Ing. Lucie Váchová Ph.D.
Ing. Jiří Vomlel Ph.D.
Fakulta elektrotechnická ČVUT