Institute of Information Theory and Automation

You are here

Ing. Václav Kautský

Position: 
Ph.D student
Mail: 
Room: 
Doctoral studies details

Matematické metody ve zpracování akustických signálů

External Supervisor: 
Doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D.
Beginning of Study: 
2016-10-01
Faculty: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Type of study: 
prezenční
Thema of Study (CS): 
Matematické inženýrství
2018-11-21 15:32