Skip to main content
top

Ing. Milan Talich, Ph.D.

Position
research fellow
Mail
Room
Phone
266052440
222364278
Research interests
geotechnology, geoinformatics, historical cartography, knowledge and information systems, web map services and applications, deformation analysis of hazardous localities, geodynamics
Publications ÚTIA

Curriculum vitae

Education:

M.Sc. degree - Geodesy and cartography, Faculty of Civil Engineering, CTU, 1984.

Ph.D. degree - Geodesy and cartography, Faculty of Civil Engineering, CTU, 2002.

 

Affiliation:

1984-present: Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography (VÚGTK), senior researcher. From 2003 to 2011, head of the ODIS VÚGTK research department, from 2009 to 2010, deputy director of the VÚGTK.

5/2012-dosud: The Czech Academy of Sciences, Institute of Information Theory and Automation, research fellow.

8/2011–2/2014: Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem (UJEP), Faculty of Environment, Department of Geoinformatics, research fellow.

1987-1995: International Center on Recent Crustal Movements (ICRCM) – processing of geodetic networks and solving problems of geodynamics.

10/1992-9/1993: Institut für Angewandte Geodäsie (IfAG - now BKG), Frankfurt am Main, SRN, researcher – work on the European EUREF project, processing of the EUREF CS/H GPS network. It was the basis of the current modern positional geodetic foundations in these countries.

 

Research:

Creation of geotechnologies using knowledge and information systems. Using radar interferometry - GB-SAR and GB-RAR technology for determining of deformation of structures. Special focus on the vertical deflection of bridge structures, on the horizontal movements of high-rise buildings and on deformation determination of dams or open pit mines. Deformation analysis with strain analysis tools. Old maps, atlases and globes. Their digitization, georeferencing, accessibility and online use.

 

Organizing & Others:

Organizer of several international scientific conferences and workshops (GEOS 2006, GEOS 2007, GEOS 2008, NGDM 2016, NGDM 2021).

Secretary of the VÚGTK Scientific Council 1996-2006, vice-chairman of the VÚGTK Council 2007-2011, member of the Scientific Council of the Faculty of Environment, UJEP in Ústí nad Labem.

Supervisor of the doctoral study program Geomatics, field of study Geomatics, Faculty of Applied Sciences of the University of West Bohemia in Pilsen.

Member of the State Examination Board for the final examinations of the doctoral studies in the field of geodesy and cartography of the Faculty of Civil Engineering of the Czech Technical University in Prague.

Responsible head of 10 projects (Horizon 2020, EU structural funds, MŠMT, MK ČR, MPO, MV ČR, ČÚZK).

Member of several international professional societies, e.g. „International Cartographic Association” - member “Commission on Cartographic Heritage into the Digital”; CLGE - „The Council of European Geodetic Surveyors" – national delegate for the Czech Republic.

Reviewer of grant agencies GAČR, GAUK, MK CR, various specialist journals - e.g. Remote Sensing, Acta Geodynamica et Geomaterialia, Acta Montanistica Slovaca, Kartografické listy, Geodetický a kartograficky obzor and others.

 

Selected publications of non-ÚTIA origin in period 2012 - 2022

Research work of Milan Talich in historical cartography was published namely during his employment in Research Institute of Geodesy, Topography, and Cartography (RIGTC).

Monography and book chapters:

TALICH M. (2020): Kartografické skvosty z fondu Národní knihovny, zpřístupněné ve virtuální mapové sbírce Chartae-Antiquae.cz. Kapitola v knize: Kráčel krajem poutník... : kolektivní monografie k životnímu jubileu PhDr. Jana Sobotky. ed: Císařová Smítková, A., Praha : Národní knihovna České republiky, 2020, 90-108pp, ISBN 978-80-7050-728-5


TALICH M. (2020) Digitization of Old Maps and Possible On-line Tools for Their Use. In: Kremers H. (eds) Digital Cultural Heritage. Springer, Cham, DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-15200-0_22, Print ISBN 978-3-030-15198-0, Online ISBN 978-3-030-15200-0

TALICH M.: První začlenění českých, slovenských a maďarských polohových geodetických základů do Evropského referenčního rámce EUREF v letech 1991 až 1994. Kapitola v knize: Z dějin geodézie a kartografie 19 Mapová díla, zeměměřické práce, názvosloví, přístroje a osobnosti, ed: Švejda, A., ISBN: 978-80-7037-310-1, edice: Rozpravy Národního technického muzea v Praze / 228, Národní technické muzeum, Praha, 2018, 186-204 pp, https://knihovna.vugtk.cz/record/193686

TALICH M., BÖHM O., SOUKUP L.: Classification of digitized old maps. In book: Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics, Eds: Molcikova, S.; Hurcikova, V.; Zeliznakova, V.; Blistan, P., ISBN: 978-0-429-50564-5, CRC PRESS-TAYLOR & FRANCIS GROUP, April 2018, 197-202 pp, DOI: 10.1201/9780429505645-32, https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780429012891/chapters/10.1201%2F9780429505645-32 Accession Number: WOS:000437494400032

TALICH M. (2012): Trendy výzkumu možností využívání starých map digitálními metodami. Kapitola v knize: Krajina jako historické jeviště. K poctě Evy Semotanové. Praha : Historický ústav, 2012 - (Chodějovská, E.; Šimůnek, R.), s. 373-386, ISBN 978-80-7286-199-6


International conferences:

TALICH M., BÖHM O., ANTOŠ F.: Using strain analysis to test positional precision of cartometric scanning. In: S. Molčíková, V. Hurčíková, P. Blištan (eds), Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II, Proceedings of the 11th International Scientific and Professional Conference on Geodesy, Cartography and Geoinformatics (GCG 2019), September 10 - 13, 2019, Demänovská Dolina, Low Tatras, Slovakia, CRC Press, 8p, ISBN: 9780429327025, DOI: 10.1201/9780429327025-33,
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780429327025/chapters/10.1201/9780429327025-33
https://1lib.cz/dl/5953380/9975c7

HAVRLANT J., AMBROŽOVÁ K., TALICH M., BÖHM O.: DIGITAL MODELS OF OLD GLOBES CREATED FROM GLOBE SEGMENTS. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, www.sgem.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-03-4 / ISSN 1314-2704, 29 June - 5 July, 2017, Vol. 17, Issue 23, 473-480 pp, DOI: 10.5593/sgem2017/23/S11.058, https://sgem.org/sgemlib/spip.php?article9485, https://www.sgem.org/index.php/elibrary?view=publication&task=show&id=3228

TALICH M., AMBROŽOVÁ K., HAVRLANT J., BÖHM O.: Digitization of Old Globes by a Photogrammetric Method. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography 2015. Cartography - Maps Connecting the World. 27th International Cartographic Conference 2015 - ICC2015. Editors: Claudia Robbi Sluter, Carla Bernadete Madureira Cruz, Paulo Márcio Leal de Menezes. pp 249-263, 2015, DOI 10.1007/978-3-319-17738-0_17, ISBN: 978-3-319-17737-3, ISSN 1863-2246
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-17738-0_17

TALICH M., SOUKUP L., HAVRLANT J., AMBROŽOVÁ K., BÖHM O., ANTOŠ F.: Georeferencing of the Third Military Survey of Austrian Monarchy. In: Proceedings of the 26th International Cartographic Conference, 25. – 30. 8. 2013, Dresden, Germany, International Cartographic Association, 2013, 19pp, ISBN 978-1-907075-06-3, http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2013/_extendedAbstract/266_proceeding.pdf

SOUKUP L., HAVRLANT J., BÖHM O., TALICH M.: Elastic Conformal Transformation of Digital Images. In: FIG Working Week 2012 – Territory, environment, and cultural heritage, Rome, Italy, 6-10 May 2012, ISBN 978-87-90907-98-3, http://fig.net/pub/fig2012/papers/ts02f/TS02F_soukup_havrlant_et_al_5765.pdf

 

Journal articles:

Fencík, R., Havrlant, J., TALICH , M., Zeman, M. (2020). Transformácia topografických sekcií tretieho vojenského mapovania územia Slovenska. Kartografické listy, 28 (2), 35-52. ISSN 1336-5274 (print), ISSN 2729-8094 (online)
https://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL28/4.pdf

TALICH, Milan. Bohatství starých map a jejich využití v knihovnách a dalších paměťových institucích. Knihovna: knihovnická revue. 2020, 31(2), 5–28. ISSN 1801-3252. https://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/dokumenty/2020-2/talich.pdf

HAVRLANT J., TALICH M., VACKOVÁ K.: The creation of cartographic data for replicas of old globes. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management (SGEM), Volume 18, Issue 2.3, Sofia, 2018, pp. 623-633, ISBN: 978-619-7408-41-6 ISSN: 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2018/2.3/S11.079, https://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?article12691, https://doi.org/10.5593/sgem2018/2.3/s11.079

AMBROŽOVÁ, Klára, HAVRLANT, Jan, TALICH, Milan a BÖHM, Ondřej: The process of digitizing of old globe. In: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLI-B5, 2016, XXIII ISPRS Congress, 12–19 July 2016, Prague, Czech Republic. DOI: 10.5194/isprsarchives-XLI-B5-169-2016. https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLI-B5/169/2016/

TALICH M., SOUKUP L., HAVRLANT J., AMBROŽOVÁ K., BÖHM O., ANTOŠ F.: Nový postup georeferencování map III. vojenského mapování. Kartografické listy, 2013, 21 (2), ss. 35-49. ISSN: 1336-5274
http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL21/10.pdf

 

Selected applied results (RIV)

Submitted by soukup on
-
Main goal of the project is to develop a new tool for fast and comparatively cheap inspection of bridge structures as a critical part of transport infrastructure, demanding periodic monitoring to…
-
Main purpose of the project is to facilitate czech geodetic enterprises to utilize progressive measuring and monitoring technology based on terrestrial radar interferometry (InSAR) to determine…