Institute of Information Theory and Automation

You are here

CAK 2 - Centrum aplikované kybernetiky (Centre for Applied Cybernetics)

Agency: 
MSMT
Identification Code: 
1M0567
Start: 
2005-01-01
End: 
2011-01-01
Project Focus: 
teoretický
aplikační
Project Type (EU): 
other

CAK2 navazuje na projekt č. LN00B096 Centrum aplikované kybernetiky, který byl realizován v období 2000 - 2004.
V ÚTIA se na řešení projektu podílí členové oddělení ZS a TŘ.

Publications ÚTIA: 
list
2011-05-05 15:25