Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: Aplikace pokročilých statistických metod asimilace modelových předpovědí

Lecturer: Ing. Petr Pecha, CSc.
Date and time: 19.11.2012 - 10:30
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Na semináři bude zmíněn stav řešení projektu 7002 poskytnutého ministerstvem vnitra: „Aplikace pokročilých statistických metod asimilace modelových předpovědí s pozorováními v terénu ve formě moderního programového prostředku pro podporu rozhodování za krizových situací“. Budou uvedeny hlavní oblasti řešení a postup dalších prací souvisejících se snahou o uplatnění výsledků u potenciálních uživatelů. Z celé škály paralelně řešených konkrétních problémů bude presentována ukázka z pravděpodobnostního přístupu k dílčímu problému odhadu úvazků ingesčních dávek.
Institute of Information Theory and Automation