Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: Automatické odhadování oblastí zájmu v dynamickém medicínském zobrazování

Lecturer: Ing. Ondřej Tichý, Ph.D.
Date and time: 05.12.2011 - 11:30
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Na semináři bude představen model faktorové analýzy rozšířený o automatické odhadování oblastí zájmu. Nový model je řešen metodou Variační Bayes. Výsledky budou demonstrovány na datech ze scintigrafie ledvin. Bude provedeno srovnání s předchozími přístupy a diskutovány problémy s verifikací modelu.
Institute of Information Theory and Automation