Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS seminář: Automatické odhadování oblastí zájmu v dynamickém medicínském zobrazování

Date: 
2011-12-05 11:30
Room: 
Na semináři bude představen model faktorové analýzy rozšířený o automatické odhadování oblastí zájmu. Nový model je řešen metodou Variační Bayes. Výsledky budou demonstrovány na datech ze scintigrafie ledvin. Bude provedeno srovnání s předchozími přístupy a diskutovány problémy s verifikací modelu.
2011-12-02 16:06