Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS seminář: Diskuse k optimalizačnímu problému založenému na principu maximální entropie (vzhledem ke speciálním podmínkám)

Date: 
2012-10-08 11:30
Room: 
Začátek nadcházejícího pondělního semináře bude věnován popisu konkrétní optimalizační úlohy (OÚ). Půjde o stanovení optimální hustoty pravděpodobnosti, k nalezení které využijeme princip maximální entropie vzhledem ke speciálním podmínkám. Ty mají tvar středních hodnot (vzhledem k hledané hustotě) Kullback-Leiblerovy divergence. K řešení popsané OÚ (hustota Dirichletova rozdělení) se dostaneme pomocí jednoduchých úprav jejího Lagrangiánu. Parametry tohoto rozdělení samozřejmě závisí na doposud nespočítaných Lagrangeových multiplikátorech. Zbytek semináře bude tedy věnován diskusi ohledem jejich dopočítání.
AttachmentSize
PDF icon seminar08102012.pdf212.97 KB
2012-10-08 12:42