Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: Distribuované dynamické odhadování v difuzních sítích

Lecturer: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
Date and time: 06.10.2014 - 11:00
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Seminář bude pojednávat o náplni projektu "Distribuované dynamické odhadování v difuzních sítích". Nosným principem je (topologií omezená) spolupráce uzlů orientovaného nebo neorientovaného grafu, ve kterém se nenachází prvek centrální a spolupráce není omezená hamiltonovskou kružnicí. Narozdíl od tzv. konsensus strategií nejsou v difuzních sítích přípustné meziiterace a každá výměna informace se tedy děje pouze jednou. Aparát pro asimilaci a "spojování" statistické znalosti je především bayesovský, nicméně již jsou jisté (epsilonové) pokroky i na širší oblasti informační geometrie.
Institute of Information Theory and Automation