Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: Dopravní model zohledňující délku zelené, ofset a délku cyklu

Lecturer: Dr. Ing. Jan Přikryl, Ph.D.
Date and time: 12.03.2012 - 11:30
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Dopravní modely, doposud uvažované v našich projektech řízení městské dopravní oblasti, vycházely ze zjednodušujícího předpokladu pevné délky cyklu signálního programu a pevných ofsetů časových základen jednotlivých signalizačních zařízení. Zejména druhý předpoklad se přitom ukazuje jako kontraproduktivní a při změnách délky zelených působí na koordinovaných dopravních tazích kongesce. V příspěvku popíšu alternativní způsob modelování dopravní oblasti, jenž hodlám využít v rámci projektu NOMŘÍZ a nastíním plán prací v projektu v tomto kalendářním roce.
Institute of Information Theory and Automation