Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS seminář: Dopravní model zohledňující délku zelené, ofset a délku cyklu

Date: 
2012-03-12 11:30
Room: 
Dopravní modely, doposud uvažované v našich projektech řízení městské dopravní oblasti, vycházely ze zjednodušujícího předpokladu pevné délky cyklu signálního programu a pevných ofsetů časových základen jednotlivých signalizačních zařízení. Zejména druhý předpoklad se přitom ukazuje jako kontraproduktivní a při změnách délky zelených působí na koordinovaných dopravních tazích kongesce. V příspěvku popíšu alternativní způsob modelování dopravní oblasti, jenž hodlám využít v rámci projektu NOMŘÍZ a nastíním plán prací v projektu v tomto kalendářním roce.
2012-03-09 14:19