Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS seminář: Funkční Analýza ve Scintigrafii (aneb co se reálně dělá a co by se teoreticky dělat chtělo)

Date: 
2012-06-04 11:30
Room: 
Po přečtení odborných článků by se mohlo zdát, že problém s analýzou dynamických studií v medicíně je vyřešen, nicméně opak je pravdou, spolehlivá "jednotlačítková" metoda neexistuje. Na semináři bude v úvodu představen současný stav problematiky analýzy dynamických studií s důrazem na renální scintigrafii. Poté budou shrnuty algoritmy a výsledky dosažené autorem. Důraz bude kladen také na problém "co a kam s tím dál". Na závěr budou ukázány první výsledky srovnání s jiným přístupem k témuž problému, [Chen 2011]. (seminář bude částečně pojat jako obhajoba studie předkládané k doktorským zkouškám).
2012-06-01 09:51