Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: Jak dál při šetření benzínu

Lecturer: Doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
Date and time: 17.09.2012 - 11:30
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Na semináři se bude hovořit o současném stavu a dalších perspektivách práce na projektu poradního systému pro řidiče, který má radit (nebo sám řídit) tak, aby se jelo ekologičtěji a levněji než dosud.
Institute of Information Theory and Automation