Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: Jak řídit rovnoměrně?

Lecturer: Ing. Lenka Pavelková, Ph.D.
Date and time: 03.12.2012 - 10:30
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Na semináři budou představeny základní myšlenky týkající se plně pravděpodobnostního návrhu řízení pro model s rovnoměrně rozloženým šumem.
Institute of Information Theory and Automation