Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS seminář: Míchání modelů pro válcování plechu za studena

Date: 
2011-10-03 11:30
Room: 
Při válcování plechu za studena je pro řízení válcovací stolice důležitá znalost okamžité tloušťky plechu ve válcovací štěrbině. Tato tloušťka je však z technologických důvodů měřitelná až s velkým dopravním zpožděním (19-123 datových vzorků). Proto se tloušťka plechu ve válcovací štěrbině predikuje v okamžiku průchodu štěrbinou pomocí matematických modelů. Jednou z metod je použití několika různých modelů a vážený součet jejich prediktorů.
2011-10-03 10:25