Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: Míchání modelů pro válcování plechu za studena

Lecturer: RNDr. Ladislav Jirsa, Ph.D.
Date and time: 03.10.2011 - 11:30
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Při válcování plechu za studena je pro řízení válcovací stolice důležitá znalost okamžité tloušťky plechu ve válcovací štěrbině. Tato tloušťka je však z technologických důvodů měřitelná až s velkým dopravním zpožděním (19-123 datových vzorků). Proto se tloušťka plechu ve válcovací štěrbině predikuje v okamžiku průchodu štěrbinou pomocí matematických modelů. Jednou z metod je použití několika různých modelů a vážený součet jejich prediktorů.
Institute of Information Theory and Automation