Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: Model dopravního proudu mezi dvěma světelnými křižovatkami

Lecturer: Dr. Ing. Jan Přikryl, Ph.D.
Date and time: 26.11.2012 - 10:30
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

V rámci projektu TAČR NOMŘÍZ řešíme problematiku řízení povrchové dopravy v malé městské oblasti na pokraji saturace. Ukazuje se, že stávající makroskopický model, založený na hydrodynamické analogii, poskytuje při modelování dopravní situace mezi dvěma řízenými křižovatkami nepříliš uspokojivé výsledky. V příspěvku si ukáži, kde je patrně největší zdroj nepřesnosti původního modelu a představím jedno z možných řešení, založené na po částech lineárním modelu dopravního proudu.

Atachments:

AttachmentSize
prikryl - as - 20121126.pdf498.9 KB
Institute of Information Theory and Automation