Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: Modelování řídkosti ve faktorové analýze

Lecturer: Ing. Ondřej Tichý, Ph.D.
Date and time: 04.03.2013 - 11:00
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Model faktorové analýzy obecně předpokládá přítomnost signálu ze zdroje na celé pozorované oblasti, což ale např. u scintigrafie ledvin neplatí. Na semináři bude proto představeno několik přístupů, jak modelovat řídkost v modelu faktorové analýzy a na reprezentativních datech budou demonstrovány a diskutovány výsledky.
Institute of Information Theory and Automation