Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: Modely s rovnoměrným šumem

Lecturer: Ing. Lenka Pavelková, Ph.D.
Date and time: 19.12.2011 - 11:30
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Na semináři budou stručně představeny pravděpodobnostní modely s rovnoměrně rozloženým šumem, které byly vyvíjeny v rámci projektu DAR.
Institute of Information Theory and Automation