Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: Návrh a aplikácia frézovacieho systému pre zvary potrubia

Lecturer: Ing. Oliver Rovný
Institute: STU Bratislava
Date and time: 15.05.2017 - 11:00
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Na seminári bude uvedená problematika degradácie hybridních zvarových spojov na parovodných a horúcovodných potrubiach v elektrárňach s konkrétnymi príkladmi z elektrárne Jaslovské Bohunice. Pre opravy zvarov bude predstavené riešenie pomocou frézovacieho systému, najmä jeho mechanická konštrukcia obrábacie hlavy a štruktúra z hľadiska hardvéru a softvéru. Budú zhrnuté dosiahnuté výsledky pri nasadení systému na dvoch kriticky poškodených spojoch v elektrárni Jaslovské Bohunice.
Institute of Information Theory and Automation