Institute of Information Theory and Automation

Seminář AS: Odhadování stavového modelu tepelné sítě s neznámými parametry

Lecturer: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
Date and time: 30.05.2016 - 11:00
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Problém identifikace modelu tepelné sítě je možné formulovat jako úlohu odhadu stavového modelu s neznámými parametry. Na obecné úrovni je možné tuto úlohu řešit pomocí metody Variační Bayes nazývané "Variational Kalman Smoother". Pro tepelné sítě je však tato formulace příliš obecná a vede k fyzikálně neinterpretovatelným výsledkům. V přednášce bude představen zjednodušený stavový model a jeho odhad pomocí metody Variační Bayes. Výsledky metody budou ukázány na datech z tepelné sítě polovodičového modulu.
Institute of Information Theory and Automation