Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS seminář: On-line optimalizace radiační monitorovací sítě pomocí mobilních měřících zařízení

Date: 
2012-01-23 11:30
Room: 
V příspěvku bude představena nově vyvíjena metodika pro optimalizaci radiační monitorovací sítě pomocí mobilních zařízení. Problém je formulován jako rozhodovací úloha za neurčitosti, kde rozhodnutím je nová poloha měřícího zařízení a ztrátová funkce je definována pomocí entropie. Jako alternativní ztrátovou funkci uvažujeme očekávanou chybu klasifikace počtu zasažených obyvatel.
2012-01-24 12:33