Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: On-line optimalizace radiační monitorovací sítě pomocí mobilních měřících zařízení

Lecturer: Ing. Radek Hofman, Ph.D.
Date and time: 23.01.2012 - 11:30
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

V příspěvku bude představena nově vyvíjena metodika pro optimalizaci radiační monitorovací sítě pomocí mobilních zařízení. Problém je formulován jako rozhodovací úloha za neurčitosti, kde rozhodnutím je nová poloha měřícího zařízení a ztrátová funkce je definována pomocí entropie. Jako alternativní ztrátovou funkci uvažujeme očekávanou chybu klasifikace počtu zasažených obyvatel.
Institute of Information Theory and Automation