Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: Poměřování (ne)podobnosti pravděpodobnostních distribucí

Lecturer: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
Date and time: 02.11.2015 - 09:30
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Seminář se bude věnovat problematice poměřování (ne)podobnosti pravděpodobnostních distribucí s využitím bregmanovských divergencí. Tato třída má velmi pěkné a užitečné vlastnosti zejména pro distribuce z exponenciální rodiny, kde navíc jistým způsobem souvisí s divergencí Kullbackovou-Leiblerovou, jež je ostatně jejím speciálním případem při konkrétní volbě generátoru. Ač abstrakt zní vědecky, seminář bude pojat odlehčenou formou, půjde spíše o hraní s písmenky.
Institute of Information Theory and Automation