Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS seminář: Poznámky ke zkreslené interpretaci výsledků matematických modelů šíření radioaktivního znečistění

Date: 
2012-03-26 11:30
Room: 
V minulosti docházelo k případům, kdy výsledky modelů produkované seriózními vědeckými pracovišti byly neodborně nebo přímo záměrně zkresleny některými zájmovými skupinami nebo dokonce ve sdělovacích prostředcích. Na semináři zmíním případ z poslední doby, kdy renomovaný francouzský institut IRSN provedl na základě archivovaných dat retrospektivní studii tehdejšího celoevropského šíření radioaktivního mraku z Černobylu. Ukážeme si několikadenní simulaci a jeho dopad na naše území. Podíváme se, jak v tomto případě reagovala jedna ze zájmových skupin u nás. A pro ty z vás, kteří u této krátké informace vydrží, mám na konci semináře upozornění pro vás mladší, aby si zavčas hledali partnera. Z odborných kruhů vzešly na základě "statistického" zpracování skutečných měření z období černobylské havárie předpovědi (naštěstí zatím zcela protichůdné) o změně sex-ratio (poměru narozených chlapců k děvčatům).
2012-03-21 16:21