Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: Pravděpodobnostní distribuovaný monitor - postup v řešení projektu

Lecturer: RNDr. Ladislav Jirsa, Ph.D.
Date and time: 08.12.2014 - 11:00
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Na semináři bude podán přehled o pracích na projektu, o aktivitách jednotlivých partnerů a o výhledech do dalšího roku. Zaměříme se na popis činností v rámci ÚTIA a na úkoly, které ze současného stavu vyplývají.
Institute of Information Theory and Automation