Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS seminář: Prediktivní algoritmy pro řízení PMSM pohonů

Date: 
2012-11-05 10:30
Room: 

Seminář se bude věnovat prediktivním algoritmům pro řízení 3fázových synchronních motorů s permanentními magnety (Permanent Magnet Synchronous Motor = PMSM). Bude naznačena specifická dekompozice standardního předpisu pro výpočet akčních zásahů prediktivního řízení.

Díky charakteru modelu PMSM motoru a dekompozici je možné použít zákon řízení ve formě součtu součinů tabelovaných zesílení prediktivního řízení s reálnými hodnotami aktuálních výstupů motoru, jeho stavu a budoucích požadovaných hodnot i případně s hodnotami předchozích akčních zásahů.

Chování vybraných algoritmů prediktivního řízení bude prezentováno ve srovnání se standardním kaskádním vektorovým PI řízením. Závěrem budou diskutovány i otevřené otázky jako např. možnosti zahrnutí odbuzování motorů do prediktivních algoritmů.

2012-10-29 13:57