Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: Prediktivní algoritmy pro řízení PMSM pohonů

Lecturer: Ing. Květoslav Belda, Ph.D.
Date and time: 05.11.2012 - 10:30
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Seminář se bude věnovat prediktivním algoritmům pro řízení 3fázových synchronních motorů s permanentními magnety (Permanent Magnet Synchronous Motor = PMSM). Bude naznačena specifická dekompozice standardního předpisu pro výpočet akčních zásahů prediktivního řízení.

Díky charakteru modelu PMSM motoru a dekompozici je možné použít zákon řízení ve formě součtu součinů tabelovaných zesílení prediktivního řízení s reálnými hodnotami aktuálních výstupů motoru, jeho stavu a budoucích požadovaných hodnot i případně s hodnotami předchozích akčních zásahů.

Chování vybraných algoritmů prediktivního řízení bude prezentováno ve srovnání se standardním kaskádním vektorovým PI řízením. Závěrem budou diskutovány i otevřené otázky jako např. možnosti zahrnutí odbuzování motorů do prediktivních algoritmů.

Institute of Information Theory and Automation