Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: Probabilistic Distributed Industrial System Monitor

Lecturer: RNDr. Ladislav Jirsa, Ph.D.
Date and time: 07.12.2015 - 11:00
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Tématem semináře bude končící projekt, jehož cílem byl vývoj a implementace metodiky monitorující složitý a hierarchicky uspořádaný systém, například výrobní linku, s důrazem na modularitu a pravděpodobnostní přístup. Kombinací bayesovské statistiky a subjektivní logiky byl získán nástroj umožňující skládat informace o "zdraví" jednotlivých stavebních bloků systému podle pravidel vyplývajících ze struktury daného systému. Budou popsány příklady některých úloh a výsledky testovacího provozu po implementaci v reálném výrobním prostředí.
Institute of Information Theory and Automation