Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: Rozdělení časových rozestupů pro systémy interagujících částic

Lecturer: Ing. Pavel Hrabák, Ph.D.
Date and time: 08.09.2014 - 11:00
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Rozdělení časových rozestupů je důležitou charakteristikou dopravního proudu a slouží jako jeden z nástrojů pro posouzení vhodnosti modelů z hlediska simulace dopravy. Systémy interagujících částic na jednorozměrné mřížce jsou markovské procesy, jejichž zkoumání je často odůvodňováno tím, že se jedná o jednoduché modely dopravy. Cílem příspěvku je představit základní koncept pro odvození rozdělení časových rozestupů pro takové procesy ve stacionárním stavu a u jednoduchých příkladů porovnat výsledná rozdělení se základními vlastnostmi reálné dopravy.

Atachments:

AttachmentSize
Hrabak_prezentace.pdf6.1 MB
Institute of Information Theory and Automation