Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: Rozklad Kullback-Leiblerovej divergencie pre rozdelenia z exponenciálnej rodiny

Lecturer: RNDr. Vladimíra Sečkárová, Ph.D.
Date and time: 06.05.2013 - 11:00
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Na najbližšom seminári sa budeme zaoberať rozkladom Kullback-Leiblerovej divergencie pre rozdelenia z exponenciálnej rodiny. Rozklad bude založený na fakte, že v danom prípade je KL-divergencia náhodnou veličinou, funkciou neznámeho parametru. Využitím MLE odhadu neznámeho parametru založeného na pozorovaniach zostavíme rozklad na dve nahodné veličiny, konkrétne, rozdelenie KL-divergencie bude odpovedať rozdeleniu súčtu týchto náhodných veličín. V špeciálnych prípadoch sú zložky rozkladu nezávislé.
Institute of Information Theory and Automation