Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: Simulační výstupy algoritmu řízení světelné signalizace NOMŘÍZ

Lecturer: Dr. Ing. Jan Přikryl, Ph.D.
Date and time: 07.04.2014 - 11:00
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

V příspěvku stručně shrnu výstupy projektu TAČR TA01030603 "Nové metody pro řízení dopravy v kongesci v intravilánu" (NOMŘÍZ), jenž se nachází v posledním roce řešení. Představím modely a přístupy k řízení, v současné době testované pro implementaci ve vývojové verzi nové dopravní ústředny, vyvíjené v rámci projektu. Na příkladech jednoduché dopravní sítě na pražském Zličíně budu demonstrovat funkci a výstupy modelu, vyvinutého v ÚTIA.
Institute of Information Theory and Automation