Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: Slepá separace a dekonvoluce dynamických medicínských studií

Lecturer: Ing. Ondřej Tichý, Ph.D.
Date and time: 10.11.2014 - 11:00
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Seminář se bude věnovat pravděpodobnostním modelům slepé separace a dekonvoluce v dynamických medicínských studiích. Bude představen základní model maticové dekompozice a na jejím základě budou diskutována rozšíření tohoto modelu pomocí modelu dekonvoluce a pomocí předpokladu řídkosti obrazové matice. Model dekonvoluce vnáší do výpočtu i jisté numerické problémy, které budou naznačeny a diskutovány. Výsledky budou demonstrovány na datech z dynamické scintigrafie ledvin a dynamické positronové emisní tomografie.
Institute of Information Theory and Automation