Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: Supra-Bayesovská kombinace pravděpodobnostních distribucí – pokračování

Lecturer: RNDr. Vladimíra Sečkárová, Ph.D.
Date and time: 14.05.2012 - 11:30
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Tématem nadcházejícího pondělního semináře bude další pasáž týkající se metody Supra-Bayesovské kombinace pravděpodobnostních distribucí. Z předešlých seminářů už víme, že pomocí této metody hledáme odhad neznáme hustoty pravděpodobnosti založený na dodaných datech. Tento odhad má tvar vážené kombinace dodaných dat (hustot pravděpodobností). Dosud jsme se zabývali hlavními kroky metody vedoucími k odhadu a tvarem vstupních dat. Tentokrát se podíváme na konkrétní stanovení vah výsledné kombinace, které byly doposud odvozeny jen teoreticky.

Atachments:

AttachmentSize
seminar14.05.12.pdf310.2 KB
Institute of Information Theory and Automation