Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: SVM aneb co jsme viděli u konkurence...

Lecturer: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
Date and time: 16.01.2012 - 11:30
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Na semináři bude stručně pojednáno o SVM (Support Vector Machines), tj. "nestochastickou konkurencí" hojně užívané metodě strojového učení určené především ke klasifikaci. V případném zbývajícím čase se dostane i na metody jiné.
Institute of Information Theory and Automation