Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: Vozidlové asistenční systémy pro zvýšení aktivní a pasivní bezpečnosti chodců

Lecturer: Dr. Ing. Jiří Plíhal,
Date and time: 22.10.2012 - 10:30
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Příspěvek přináší stručný náhled na systémy, jež svým zaměřením zvyšují aktivní a pasivní bezpečnost chodců. Z pohledu účastníků silničního provozu jsou chodci nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. V České republice umírá ročně několik desítek chodců (dvě procenta tvoří děti) právě při srážkách s vozidlem. Z toho vyplývá i snaha výrobců vozidel, zlepšit tento stav integrací dalších vozidlových asistenčních systémů, jež jsou zaměřeny zejména na snížení následků takovýchto nehod či v lepším případě jejich předejití.
Institute of Information Theory and Automation