Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: Webové prostředí pro atmosferické disperzní výpočty

Lecturer: Ing. Radek Hofman, Ph.D.
Date and time: 10.12.2012 - 12:30
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Na semináři bude stručně představen vývoj nové webové aplikace pro provádění simulačních výpočtů atmosferického disperzního modelu. Když to dobře půjde, tak se na aplikaci i podíváme a zkusíme si spočítat nějaký zajímavý únik z jaderné elektrárny.
Institute of Information Theory and Automation