Institute of Information Theory and Automation

AS seminař: Bayesovské apriorní distribuce

Lecturer: Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
Date and time: 05.03.2012 - 11:30
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Na semináři bude pojednáno o apriorních distribucích používaných v bayesovské metodologii. Vedle geneze samotných konjugovaných distribucí se dostane na nejčastější případy související s exponenciální rodinou. Na programu budou rovněž apriorna Jeffreysova a Zellnerova.
Institute of Information Theory and Automation