Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS seminař: Bayesovské apriorní distribuce

Date: 
2012-03-05 11:30
Room: 
Na semináři bude pojednáno o apriorních distribucích používaných v bayesovské metodologii. Vedle geneze samotných konjugovaných distribucí se dostane na nejčastější případy související s exponenciální rodinou. Na programu budou rovněž apriorna Jeffreysova a Zellnerova.
2012-03-02 14:22